Selectează o Pagină

Participanți

REGULAMENTUL
concursului de pictură cu genericul
”Armata în viziunea copiilor”

Secţiunea 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului este Centrul mass-media militară în parteneriat cu Centrul de Cultură și Istorie Militară, Serviciul educație civică și tradiții militare şi Centrul Gestionare Resurse de Mobilizare şi a efectivului Armatei Naţionale cu sediul mun.Chișinău șoseaua Hîncești 84.
Scopul de bază al concursului este educarea civică, estetică și militar-patriotică a tinerei generații în baza tradițiilor militare, promovarea serviciului militar în societate.
Tema Concursului este: Armata Națională în viziunea copiilor

Secţiunea 2. DURATA ŞI STRUCTURA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 10.05-25.05.2018 și este deschis copiilor cu vîrsta de pină la 12 ani, adepţi ai oricărei tehnici ori tendinţe artistice. Nu sunt necesare studii in domeniul artelor plastice.
Concursul invită participanţii să răspundă la următoarea cerință: realizarea unei picturi sau a unui desen la temă, pictura sau desenul va reprezenta fie imaginea eroului, fie scene din luptele la care acesta a luat parte, fie alte viziuni asupra serviciului militar pe timp de pace sau pe timp de război.
Sunt acceptate maxim 1 lucrare / participant, pe suport din pânză, carton, hîrtie sau alt material adecvat. Se pot inscrie lucrari in ulei, acril, creion, sau acuarela. Formatul de lucru: A3, A4 (nu alte dimensiuni)

Secţiunea 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi anunţat prin mass-media militară, pe situl Ministerului Apărării şi alte modalităţi specifice ca reţele sociale. Informația despre concurs va fi transmisă Direcțiilor raionale educație și cultură prin intermediul poștei electronice și prin Centrele militare teritoriale.
Lucrările realizate de participanţi vor fi transmise prin poştă, pe adresa Centrului mass-media militară ( mun.Chișinău, șoseaua Hîncești 84), şi în formă electronică (scanate în format colorat, la adresa electronică oasteamoldovei@army.md, mda.army@gmail.com ) împreuna cu următoarele date personale: numele, prenumele, vârsta, denumirea instituţiei de învăţămînt, nr.telefon de contact sau adresă de e-mail valide și detalii despre tablou (dimensiuni, denumirea tabloului).
Completarea eronată sau incompletă a datelor personale de identificare nu va permite înscrierea la concurs şi, în consecinţă, va anula participarea la acesta.
Atentie! Fotografia (versiunea electronică) trebuie să redea cât mai bine pictura. Semnatura lucrării trebuie sa fie vizibilă pentru a confirma autenticitatea acesteia.
În perioada 10.05-25.05.2018 toate lucrările primite vor fi luate in considerare și după încheierea concursului vor fi expuse intr-o galerie online pentru a fi apreciate și de public.

Desfăşurarea concursului

O comisie formată din specialişti ai Centrului mass-media militară, Centrul de Cultură și Istorie Militară și Serviciul educație civică și tradiții militare va analiza picturile transmise de participanţi şi va selecta 10 laureaţi din care 3 participanţi care au obţinut cele mai bune punctaje vor fi cîştigători:
Lucrările participanţilor vor fi evaluate de către membrii juriului în funcţie de următoarele criterii calitatea artistică a picturii (relevanţa temei, cromatică, compoziţie, tehnica,) – 10 puncte maximum.

În perioada 28.05.- 02.06.2018 lucrările participanților vor fi expuse pe pagina web a Ministerului Apărării și în rețele de socializare pentru evaluarea de către publicul larg. Aprecierea de către publicul larg (simpatia publicului) la fel se va lua în considerație la evaluarea finală care se va face pentru fiecare lucrare separat.
În cazul în care, în urma evaluării de către comisia de specialişti vor fi înregistraţi mai mulţi concurenţi cu punctaje egale, se va proceda la departajarea câştigătorilor prin tragere la sorţi. Numele câştigătorilor vor fi afişate pe pagina web a Ministerului Apărării, începând cu data de 04.06.2018.

PREMIILE OFERITE

Premiile sunt urmatoarele:
Pentru 10 laureaţi va fi organizat un program complex de excursii care va include: Vizita la Centru de cultură şi istorie militară, vizionarea unui spectacol la Circul din Chișinău, vizitarea Brigăzii II Infanterie Moto Ştefan cel Mare cu servirea prînzului şi vizionarea expozitiei de armament şi echipament militar. Fiecare laureat va primi un chipiu cu simbolica armatei și mențiune de participare.
Pentru locurile I,II,III și pentru premiul special ”Simpatia publicului”– se propune inmînarea diplomelor și a unui set de desen (album pentru desen cu creioane color)
Lucrările primite vor fi jurizate urmând ca pe data de 03 iunie în cadrul Vernisajului să fie anuntați câștigătorii. Adițional participanții vor fi contactați pe email (sau telefon) pentru detaliile de intrare in posesia premiilor și diplomelor.

Faza finală a concursului

Vernisajul expoziției va fi făcut de către organizatori şi partenerii concursului în data de 03 iunie 2018 la Centrul de Cultură și Istorie Militară. La festivitate se invită toți participanții la concurs, rudele și prietenii acestora. ÎN CADRUL VERNISAJULUI SE VOR ÎNMÎNA PREMIILE.
Contact pentru informatii suplimentare: Tel- 022 252021
Ține minte: Trimite pictura ta pe aceasta tema la adresa electronică oasteamoldovei@army.md, mda.army@gmail.com , după acceptare remite originalul la adresa: Centrul mass-media militară, mun.Chișinău, șoseaua Hîncești 84